คณะบัญชี จัดกิจกรรมนำเสนอผลงานการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ของนักศึกษาคณะบัญชี

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 รศ.ดร.กัสมา กาซ้อน เป็นประธานพิธีเปิดการนำเสนอผลงานการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ของนักศึกษาคณะบัญชี ระดับปริญญาตรี หลักสูตรปกติ 4 ปี ของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 โดยมีคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะบัญชี เข้าร่วมชมการนำเสนอในครั้งนี้ ณ ห้องบัญชี 1 คณะบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย