คณะบัญชี จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการบัญชี

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2567 รศ.ดร.กัสมา กาซ้อน เป็นประธานพิธีเปิด และให้โอวาทนักศึกษา กิจกรรมปัจฉิมนิเทศหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการบัญชี ประจำภาคเรียนที่ 2/2566 ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ได้นำเสนอผลการปฏิบัติงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โดยมีคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะบัญชี เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ ห้อง3321 คณะบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย