คณะบัญชี จัดกิจกรรม “กีฬาพื้นบ้านสัมพันธ์ คณะบัญชี”ประจำปีการศึกษา 2567

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2567 รศ.ดร.กัสมา กาซ้อน คณบดีคณะบัญชี เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม “กีฬาพื้นบ้านสัมพันธ์ คณะบัญชี”ประจำปีการศึกษา 2567 มีการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน 11 ชนิดกีฬา เช่นวิ่งกระสอบ วิ่ง 3 ขา วิ่ง 7 ขา ปิดตาตีกล่อง เป็นต้น โดยมีอาจารย์ และนักศึกษาคณะบัญชี ชั้นปีที่ 1 – 3 (ปกติ และเทียบโอน) จำนวน 160 คนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ สนามกีฬาราชภัฏรวมใจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จ.เชียงราย