คณะบัญชี ร่วมพิธีเปิดการแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรม

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จัดการแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรม “Innovation for Sustainable Local Development: นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 2 Soft power กับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดยได้รับเกียรติจาก ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงาน

ในโอกาสนี้คณะบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้นำนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ร่วมพิธีเปิด และนำเสนอผลงานการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ของนักศึกษาในกิจกรรมครั้งนี้ ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย