คณะบัญชี ร่วมกิจกรรม“วันราชภัฏ” ประจำปี 2567

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 คณะบัญชี นำโดย รศ.ดร.กัสมา กาซ้อน คณบดีคณะบัญชี ฝ่ายบริหาร อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรม“วันราชภัฏ” ประจำปี 2567 และร่วมแสดงความยินกับรางวัลราชภัฏสดุดี ประจำปี พ.ศ. 2567 โดยคณะบัญชีได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น และรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย