คณะบัญชี ร่วมประชุมหารือและวางแผนการพัฒนาชุมชมอย่างยั่งยืนในตำบลทุ่งก่อ

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2567 คณะบัญชีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.กัสมา กาซ้อน และอาจารย์วิไลลักษณ์ วงค์ชัย ร่วมประชุมกับ คุณมินทิรา ภดาประสงค์ นายอำเภอเวียงเชียงรุ้ง พร้อมกับกำนันตำบลทุ่งก่อ และหัวหน้าพัฒนาการ เพื่อหารือและวางแผนการพัฒนาชุมชมอย่างยั่งยืน ในตำบลทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย