คณะบัญชี ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมมทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ

เมื่อวันที่ 27 กรกฏาคม 2566 รศ.ดร.กัสมา กาซ้อน คณบดีคณะบัญชี พร้อมอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมมทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ หอปรัชญารัชกาลที่ 9 มหาวิทยาลัยราภัฏเชียงราย

พร้อมกันนี้ อาจารย์และเจ้าหน้าที่เข้ารับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
1.นางสาววรลักษณ์ วรรณโล เหรียญจักรพรรดิมาลา
2.นางสาวสภมล ดวงตา เหรียญตริตาภรณ์มงกุฏไทย
3.นายนิรุตติ์ ชัยโชค เหรียญจัตุรถาภรณ์ช้างเผือก
4.นางสาวนิศารัตน์ ไชยวงศ์ศักดา เหรียญจัตุรถาภรณ์ช้างเผือก
5.นางนาลิสา เจียง เหรียญเบญจมาภรณ์มงกุฏไทย
6.นางสาววิลาวรรณ วิทิยศ เหรียญเบญจมาภรณ์มงกุฏไทย
7.นางสาวหฤทัย เต็มใจ เหรียญเบญจมาภรณ์มงกุฏไทย
8.นางสาวอรวรรณ เชื้อเมืองพาน เหรียญจัตุรถาภรณ์ช้างเผือก