คณะบัญชี ร่วมพิธีทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2566 รศ.ดร.กัสมา กาซ้อน คณบดีคณะบัญชี พร้อมคณาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมพิธีทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2566 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เพื่อสืบทอดพุทธประเพณี และสืบต่อพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนสืบไป ณ พุทธสถานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย