คณะบัญชี เข้าร่วมการประกวดตุงล้านนาบูชาพระชินธาตุเจ้าดอยตุง ประจำปี 2567

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2567 คณะบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.กัสมา กาซ้อน อาจารย์นิศารัตน์ ไชยวงศ์ศักดา (อาจารย์ที่ปรึกษา) พร้อมอาจารย์คณะบัญชี และนักศึกษา เข้าร่วมการประกวดตุงล้านนาบูชาพระชินธาตุเจ้าดอยตุง ประจำปี 2567 และรับรางวัลชมเชย อันดับที่ 4 ประเภทนักเรียน นักศึกษา เนื่องในประเพณีหกเป็งล่องฟ้า บูชาพระมหาชินธาตุเจ้าดอยตุง ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

นักศึกษาที่เข้าร่วม
1) นายเขมทิน ตาส่างเถิน
2) นางสาววศนี กันทะเป็ง
3) นางสาวชนาภา พวงพิลา
4) นางสาวอ่อน คำมูล