คณะบัญชี เข้าร่วมกิจกรรม “สืบสานป๋าเวณียี่เป็งล้านนา ประจำปี 2566”

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566  รศ.ดร.กัสมา กาซ้อน คณะบดีคณะบัญชี พร้อมอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาคณะบัญชี เข้าร่วมกิจกรรม “สืบสานป๋าเวณียี่เป็งล้านนา ประจำปี 2566” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย