คณะบัญชี เข้าร่วมพิธีทำบุญ “อาคารสมานไมตรี”

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2567  รศ.ดร.กัสมา กาซ้อน  มอบหมายให้ ผศ.ดร.พัทธมน บุณยราศรัย รองคณบดี มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีพิธีทำบุญอาคารสมานไมตรี อาคารเรียนของโรงเรียนสาธิตฯ ในระดับมัธยมศึกษา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ขอขอบคุณภาพจากเพจ : CRRU to day