คณะบัญชี เข้าร่วมวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ครบ 50 ปี

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2566 รศ.ดร.กัสมา กาซ้อน คณบดีคณะบัญชี พร้อมคณาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมพิธีบวงสรวงไหว้สาเจ้าพ่อแสนหวี และพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ในช่วงเช้า และในช่วงบ่ายเข้าร่วมพิธีประกาศเกียรติคุณและงานมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2566 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา ยืนยง อาจารย์คณะบัญชี
และพิธีมอบรางวัลเกียรติคุณ “รากแก้วราชภัฏ” โดยมี
1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรวรรณ เชื้อเมืองพาน ได้รับรางวัล สาขาผู้ปฏิบัติงานสายสอนดีเด่น
2.นางนาลิสา เจียง ได้รับรางวัล สาขาผู้ปฏิบัติงานสายสนับสนุนดีเด่น
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย