นักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็น พนักงานราชการ

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็น พนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบบัญชี
เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 6 – 14 กุมภาพันธ์ 2567 ในวันและเวลาราชการ
……………………………….
📌ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงใหม่ 349 หมู่ 3 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โทร. 053-121366