รับสมัครนักศึกษาฝึกประสบการณ์ บ.วงษ์พาณิชย์เชียงราย จำกัด