รับสมัครพนักงานบริษัท ชาญ ค้าทองแท่ง จำกัด

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครงาน
บริษัท ชาญ ค้าทองแท่ง จำกัด
ตำแหน่งเลขานุการ-ธุรการ จำนวน 1 ตำแหน่ง โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้
1. บุคคลสัญชาติไทย
2. อายุตั้งแต่ 20 ปี ขึ้นไป
3. วุฒิการศึกษาขั้นต่ำ ปริญญาตรี
4. หญิง/ชาย (ไม่มีภาระทางทหาร)
5. มีทักษะการใช้งานคอมพิวเตอร์
โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – จนถึงวันที่ 29 กันยายน 2566
และกำหนดสอบสัมภาษณ์วันที่ 30 กันยายน 2566
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 0-5364-0402