แนะนำสถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการบัญชี

ป้อนคำที่ต้องการค้นหา
ลำดับที่
ชื่อหน่วยงาน
ที่อยู่
จังหวัด
เบอร์โทร
ประเภท
1
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สายสร้อย การบัญชี  เลขที่ 439/11 หมู่19 ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000  เชียงราย  053-719-644  MOU 2559
2
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุภโชค ออดิเตอร์  เลขที่ 20/3 ถนนราชสัมพันธ์ ต.เวียง อ.เมืองพะเยา  พะเยา  054-484-8555  การทำบัญชีและการตรวจสอบบัญชี
3
 บริษัท ธารินทร์การบัญชีและภาษีอากร จำกัด  เลขที่ 509 หมู่ 6 ตำบลสระแก้ว อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 62000  กำแพงเพชร  055-774-178  สำนักงานบัญชีคุณภาพ #DBD
4
 สำนักงานเดือนฉายการบัญชีและภาษีอากร  เลขที่ 12/14 หมู่ 6 ตำบลสระแก้ว อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 62000  กำแพงเพชร  088-273-214  สำนักงานบัญชีคุณภาพ #DBD
5
 บริษัท ซี แอนด์ ฮิล จำกัด  เลขที่ 362/21 ถนนเจริญราษฎร์ ตำบลวัดเกต อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50000  เชียงใหม่  053-306-070  สำนักงานบัญชีคุณภาพ #DBD
6
 สำนักงานนงนุชการบัญชี  เลขที่ 12 ถนนราชวงศ์ ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา  พะเยา  054-484-409  MOU 2557
7
 สำนักงาน นอธเทิน โมร์ท พอยท์ ออดิท  เลขที่ 111 หมู่ 3 ตำบลริมกก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย  เชียงราย  -  MOU 2557
8
 บริษัท งำเมืองธุรกิจการบัญชี จำกัด  เลขที่ 9 หมู่ 9 ตำบลห้วย-ข้าวก่ำ อำเภอจุน จังหวัดพะเยา  พะเยา  -  MOU 2557
9
 สำนักงานวิลาวัลย์การบัญชี  เลขที่ 105/1 ถนนฟากน้ำ ตําบลแม่ต๋ำ อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา  พะเยา  -  MOU 2557
10
 สำนักงานงำเมืองการบัญชี  เลขที่ 9 หมู่ 9 ตำบลห้วยข้าวก่ำ อำเภอจุน จังหวัดพะเยา  พะเยา  -  MOU 2557
11
 สำนักงานหนึ่งธิดาการบัญชี  เลขที่ 147 หมู่ 12 ตําบลแม่ปืม อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา  พะเยา  -  MOU 2557
12
 สำนักงานห้วยสักการบัญชี  เลขที่ 128/3 หมู่ 19 ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย  เชียงราย  -  MOU 2557
13
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชาญบัญชีกรุ๊ป  เลขที่ 26/2 หมู่ที่ 9 ถนนศรีเวียง ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000  เชียงราย  0-5371-7735  MOU 2559
14
 บริษัท เชียงรายการบัญชี (1993) จำกัด  เลขที่ 374/4 หมู่ 19 ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000  เชียงราย  053-748399  MOU 2559
15
 ห้างหุ้นส่วนสามัญ ศิรลาภ  เลขที่ 511/15 ถนนสุขสถิตย์ ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000  เชียงราย  053-745062  MOU 2559
16
 สำนักงานบ้านบัญชี  เลขที่ 104 หมู่ 10 ซอยสุขสมบูรณ์ ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000  เชียงราย  086-920-22-06  MOU 2559
17
 สำนักงานบัญชีบุษบา  เลขที่ 464/15 ถนนสิงหไคล ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000  เชียงราย  053-712-869  MOU 2559
18
 บริษัท ฐิติพัฑฒ์ การบัญชี จำกัด (สาขาแม่สาย)  เลขที่ 333/17 ม.5 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130  เชียงราย  053-743219  MOU 2559
19
 สำนักงานบัญชี เอ็ม เบส  เลขที่ 277/59 หมู่ 8 ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000  เชียงราย  053-027905  MOU 2559
20
 บริษัท เอส.เอส.ซี.ที.การบัญชีและกฏหมาย จำกัด  เลขที่ 121/387 หมู่บ้านน้ำทอง ซอย 9 หมู่ 4 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100  เชียงราย  054-176-69-73  MOU 2559
21
 บริษัท ฐิติพัฑฒ์ การบัญชี จำกัด (สาขาสำนักงานใหญ่)  เลขที่ 181/10 หมู่ 13 ถนนราษฎร์บำรุง ซอย 3 ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง จ.เชียงราย 57000  เชียงราย  053-717533-5  MOU 2559 + สำนักงานบัญชีคุณภาพ #DBD
22
 บริษัท ที แอคเคานท์ จำกัด  เลขที่ 31 ซอย 8 ถนนสุขเกษม ตำบลป่าตัน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50300  เชียงใหม่  053-220-500  สำนักงานบัญชีคุณภาพ #DBD
23
 บริษัท โพรเฟสชั่นแนล แอคเคาน์ติ้ง เซอร์วิส จำกัด  เลขที่ 459/12-13 ถนนเจริญเมือง ตำบลวัดเกต อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50000  เชียงใหม่  053-241-979  สำนักงานบัญชีคุณภาพ #DBD
24
 บริษัท แอ็ค คอนเซ็ปท์ จำกัด  เลขที่ 541/6 ถนนพหลโยธิน ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000  เชียงราย  053-752-977  สำนักงานบัญชีคุณภาพ #DBD
25
 บริษัท ทิพย์ปัญญาการบัญชี จำกัด  เลขที่ 58 ถนนสายเอเชีย ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 63110  ตาก  055-535-399  สำนักงานบัญชีคุณภาพ #DBD
26
 บริษัท สำนักงานโปรการบัญชี จำกัด  เลขที่ 227/163 ถนนบรมไตรโลกนารถ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000  พิษณุโล  055-219-963  สำนักงานบัญชีคุณภาพ #DBD
27
 บริษัท พิมพ์สวรรค์ธุรกิจการบัญชี จำกัด  เลขที่ 330/26-27 ถนนสีหราชเดโชชัย ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000  พิษณุโลก  055-334-747-8  สำนักงานบัญชีคุณภาพ #DBD
28
 บริษัท ซี๊ด แอคเค้าท์ จำกัด  เงขที่ 228/74 ถนนไชยานุภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000  พิษณุโลก  089-960-9934  สำนักงานบัญชีคุณภาพ #DBD
29
 สำนักงานวิชชาพรการบัญชี  เลขที่ 400/486-487 หมู่ที่ 9 ถนนน้ำทอง ตำบลนาจักร อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000  แพร่  054-533-820-1  สำนักงานบัญชีคุณภาพ #DBD
30
 บริษัท เอกรัฐการบัญชี แอนด์ ลิสซิ่ง จำกัด  เลขที่ 410/12 หมู่ 9 ตำบลนาจักร อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ 54000  แพร่  081-796-7241  สำนักงานบัญชีคุณภาพ #DBD
31
 สำนักงานโกอินเตอร์การบัญชี  34/10 ถนนเหมืองหิต ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ 54000  แพร่  054-626-370  สำนักงานบัญชีคุณภาพ #DBD
32
 สำนักงานบัญชีภาษีอากร เอ.พี.  เลขที่ 2/2-3 ถนนเจษฎาบดินทร์ ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000  อุตรดิตถ์  055-444-123  สำนักงานบัญชีคุณภาพ #DBD
33
 สำนักงาน ประภัสสรการบัญชี  19/79 ถนนเจษฎาบดินทร์เหนือ ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000  อุตรดิตถ์  055-444-360  สำนักงานบัญชีคุณภาพ #DBD
34
 บริษัท สำนักงานสอบบัญชีนครพิงค์ จำกัด  166 ถนนราชมรรคา ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200  เชียงใหม่  055-444-360  การทำบัญชีและการตรวจสอบบัญชี

หน่วยจัดการศึกษา

               
Copyright ©2015 School of Accounting
: Chiangrai Rajabhat University
Webmaster : account_Jeerayut@hotmail.co.th