แนะนำสถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการบัญชี

ป้อนคำที่ต้องการค้นหา
ลำดับที่
ชื่อหน่วยงาน
ที่อยู่
จังหวัด
เบอร์โทร
ประเภท
1
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สายสร้อย การบัญชี  เลขที่ 439/11 หมู่19 ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000  เชียงราย  053-719-644  MOU 2559
2
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุภโชค ออดิเตอร์  เลขที่ 20/3 ถนนราชสัมพันธ์ ต.เวียง อ.เมืองพะเยา  พะเยา  054-484-8555  การทำบัญชีและการตรวจสอบบัญชี
3
 บริษัท ธารินทร์การบัญชีและภาษีอากร จำกัด  เลขที่ 509 หมู่ 6 ตำบลสระแก้ว อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 62000  กำแพงเพชร  055-774-178  สำนักงานบัญชีคุณภาพ #DBD
4
 สำนักงานเดือนฉายการบัญชีและภาษีอากร  เลขที่ 12/14 หมู่ 6 ตำบลสระแก้ว อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 62000  กำแพงเพชร  088-273-214  สำนักงานบัญชีคุณภาพ #DBD
5
 บริษัท ซี แอนด์ ฮิล จำกัด  เลขที่ 362/21 ถนนเจริญราษฎร์ ตำบลวัดเกต อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50000  เชียงใหม่  053-306-070  สำนักงานบัญชีคุณภาพ #DBD
6
 สำนักงานนงนุชการบัญชี  เลขที่ 12 ถนนราชวงศ์ ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา  พะเยา  054-484-409  MOU 2557
7
 สำนักงาน นอธเทิน โมร์ท พอยท์ ออดิท  เลขที่ 111 หมู่ 3 ตำบลริมกก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย  เชียงราย  -  MOU 2557
8
 บริษัท งำเมืองธุรกิจการบัญชี จำกัด  เลขที่ 9 หมู่ 9 ตำบลห้วย-ข้าวก่ำ อำเภอจุน จังหวัดพะเยา  พะเยา  -  MOU 2557
9
 สำนักงานวิลาวัลย์การบัญชี  เลขที่ 105/1 ถนนฟากน้ำ ตําบลแม่ต๋ำ อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา  พะเยา  -  MOU 2557
10
 สำนักงานงำเมืองการบัญชี  เลขที่ 9 หมู่ 9 ตำบลห้วยข้าวก่ำ อำเภอจุน จังหวัดพะเยา  พะเยา  -  MOU 2557
11
 สำนักงานหนึ่งธิดาการบัญชี  เลขที่ 147 หมู่ 12 ตําบลแม่ปืม อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา  พะเยา  -  MOU 2557
12
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชาญบัญชีกรุ๊ป  เลขที่ 26/2 หมู่ที่ 9 ถนนศรีเวียง ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000  เชียงราย  0-5371-7735  MOU 2559
13
 บริษัท เชียงรายการบัญชี (1993) จำกัด  เลขที่ 374/4 หมู่ 19 ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000  เชียงราย  053-748399  MOU 2559
14
 ห้างหุ้นส่วนสามัญ ศิรลาภ  เลขที่ 511/15 ถนนสุขสถิตย์ ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000  เชียงราย  053-745062  MOU 2559
15
 สำนักงานบ้านบัญชี  เลขที่ 104 หมู่ 10 ซอยสุขสมบูรณ์ ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000  เชียงราย  086-920-22-06  MOU 2559
16
 สำนักงานบัญชีบุษบา  เลขที่ 464/15 ถนนสิงหไคล ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000  เชียงราย  053-712-869  MOU 2559
17
 บริษัท ฐิติพัฑฒ์ การบัญชี จำกัด (สาขาแม่สาย)  เลขที่ 333/17 ม.5 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130  เชียงราย  053-743219  MOU 2559
18
 สำนักงานบัญชี เอ็ม เบส  เลขที่ 277/59 หมู่ 8 ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000  เชียงราย  053-027905  MOU 2559
19
 บริษัท ฐิติพัฑฒ์ การบัญชี จำกัด (สาขาสำนักงานใหญ่)  เลขที่ 181/10 หมู่ 13 ถนนราษฎร์บำรุง ซอย 3 ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง จ.เชียงราย 57000  เชียงราย  053-717533-5  MOU 2559 + สำนักงานบัญชีคุณภาพ #DBD
20
 บริษัท ที แอคเคานท์ จำกัด  เลขที่ 31 ซอย 8 ถนนสุขเกษม ตำบลป่าตัน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50300  เชียงใหม่  053-220-500  สำนักงานบัญชีคุณภาพ #DBD
21
 บริษัท โพรเฟสชั่นแนล แอคเคาน์ติ้ง เซอร์วิส จำกัด  เลขที่ 459/12-13 ถนนเจริญเมือง ตำบลวัดเกต อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50000  เชียงใหม่  053-241-979  สำนักงานบัญชีคุณภาพ #DBD
22
 บริษัท แอ็ค คอนเซ็ปท์ จำกัด  เลขที่ 541/6 ถนนพหลโยธิน ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000  เชียงราย  053-752-977  สำนักงานบัญชีคุณภาพ #DBD
23
 บริษัท ทิพย์ปัญญาการบัญชี จำกัด  เลขที่ 58 ถนนสายเอเชีย ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 63110  ตาก  055-535-399  สำนักงานบัญชีคุณภาพ #DBD
24
 บริษัท สำนักงานโปรการบัญชี จำกัด  เลขที่ 227/163 ถนนบรมไตรโลกนารถ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000  พิษณุโล  055-219-963  สำนักงานบัญชีคุณภาพ #DBD
25
 บริษัท พิมพ์สวรรค์ธุรกิจการบัญชี จำกัด  เลขที่ 330/26-27 ถนนสีหราชเดโชชัย ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000  พิษณุโลก  055-334-747-8  สำนักงานบัญชีคุณภาพ #DBD
26
 บริษัท ซี๊ด แอคเค้าท์ จำกัด  เงขที่ 228/74 ถนนไชยานุภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000  พิษณุโลก  089-960-9934  สำนักงานบัญชีคุณภาพ #DBD
27
 บริษัท วิชฐ์ชาพรการบัญชีและตรวจสอบ จำกัด  เลขที่ 400/486-487 หมู่ที่ 9 ถนนน้ำทอง ตำบลนาจักร อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000  แพร่  054-533-820-1  สำนักงานบัญชีคุณภาพ #DBD
28
 บริษัท เอกรัฐการบัญชี แอนด์ ลิสซิ่ง จำกัด  เลขที่ 410/12 หมู่ 9 ตำบลนาจักร อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ 54000  แพร่  081-796-7241  สำนักงานบัญชีคุณภาพ #DBD
29
 บริษัท โกอินเตอร์การบัญชี จำกัด  34/10 ถนนเหมืองหิต ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ 54000  แพร่  054-626-370  สำนักงานบัญชีคุณภาพ #DBD
30
 สำนักงานบัญชีภาษีอากร เอ.พี.  เลขที่ 2/2-3 ถนนเจษฎาบดินทร์ ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000  อุตรดิตถ์  055-444-123  สำนักงานบัญชีคุณภาพ #DBD
31
 สำนักงาน ประภัสสรการบัญชี  19/79 ถนนเจษฎาบดินทร์เหนือ ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000  อุตรดิตถ์  055-444-360  สำนักงานบัญชีคุณภาพ #DBD
32
 บริษัท สำนักงานสอบบัญชีนครพิงค์ จำกัด  166 ถนนราชมรรคา ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200  เชียงใหม่  055-444-360  การทำบัญชีและการตรวจสอบบัญชี
33
 บริษัท ทีแอคเคานท์ จำกัด  31 ซอย8 ถนนสุขเกษม ตำบลป่าตัน อำเภอเมืองเชียงใหม่ 50300  จังหวัดเชียงใหม่  053-220-500, 053-220  -
34
 สำนักงานตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ เชียงราย  1107/42 ถนนไทรสรสิทธ์ ตำบลเวียงอำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000  จังหวัดเชียงราย  053-744-689  -
35
 โรงพยาบายโอเวอร์บรู๊ค เชียงราย  17 ถนนสิงหไคล ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000  จังหวัดเชียงราย  053-711-366 / 089-26  -
36
 สำนักงานเชียงรายการบัญชี  95/18 หมู่ที่ 22 ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000  จังหวัดเชียงราย  088-2678219, 053-717  -
37
 สำนักงานบัญชีผดุงศักดิ์และเพื่อน  925 ถนนพหลโยธิน ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000  จังหวัดเชียงราย  053-718-408  -
38
 สำนักงานกฏหมายและบัญชี ปพนสรรค์  393/18 ถนนบรรพปราการ (หน้า ร.ร.สามัคคี) ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000  จังหวัดเชียงราย  053-600-435, 053-75  -
39
 สำนักงานบ้านบัญชี  181/4 ซอย 1 หมู่ที่ 22 ถนนเวียงบูรพา ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000  จังหวัดเชียงราย  053-602-652  -
40
 สำนักงานสอบบัญชี เอส.ซี.ซี ออดิท  144/36 หมู่ที่ 2 ถนนเลียบคันคลองชลประทาน ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300  จังหวัดเชียงใหม่  081-5685447, 053-226  -
41
 โรงพยาบาลเกษมราษฏร์ ศรีบุรินทร์  111/5 หมู่ที่ 13 ถนนเอเชีย ตำบลสันทราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000  จังหวัดเชียงราย  053-910-999, 053-153  -
42
 บริษัท เอ แอนด์ เอ แอคเคาน์ติ้ง เซอร์วิส จำกัด  225/2 หมู่ที่ 12 ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000  จังหวัดเชียงราย  084-3307676, 053-712  -
43
 บริษัท สำนักงานบัญชีทวาย จำกัด  779/2 ถนนสิงหไคล ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000  จังหวัดเชียงราย  053-712-723  -
44
 บริษัท ศศิธร การบัญชี จำกัด  437 ถนนเจริญราษฏ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 51000  จังหวัดลำพูน  081-8811316  -
45
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนะวงศ์ กรุ๊ป (สาขาเทิง)  286 หมู่ที่ 2 ตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 57160  จังหวัดเชียงราย  053-669-491  -
46
 สำนักงานบัญชีสุวรา  436/2 หมู่ที่ 9 ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100  จังหวัดเชียงราย  089-5548538  -
47
 บริษัท สหเอเชียการบัญชี จำกัด  68/21-22 ถนนสายเอเชีย ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 63110  จังหวัดตาก  086-9387402, 055-547  -
48
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด แม็กซ์เวลล์ ที่ปรึกษาและระบบบัญช  54 หมู่ที่ 3 ตำบลท่าสาย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 54 หมู่ที่ 3 ตำบลท่าสาย อำเภอเมืองเชียงรา  จังหวัดเชียงราย  088-8818652, 053-773  -
49
 สำนักงานบัญชีวณิชญา  60/5 ถนนหนองบัว อำเภอเมืองเชียงราย เชียงราย 57000  จังหวัดเชียงราย  053-719-319, 088-251  -
50
 สำนักงานบัญชีเอ็มเบส  227/59 หมู่ที่ 8 ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000  จังหวัดเชียงราย  -  -
51
 สำนักงานณัฐกิตติ์การบัญชี  277/54 หมู่ที่ 8 ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000  จังหวัดเชียงราย  062-0380701  -
52
 สำนักงานโปรฟิตการบัญชีและกฏหมาย  123/3 หมู่ที่ 12 ถนนเทศบาล ตำบลเมืองพาน อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 57120  จังหวัดเชียงราย  080-7935923, 053-721  -
53
 สำนักงาน Partner Audit & Consultant  1074/7 ถนนราชโยธา ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000  จังหวัดเชียงราย  053-713-822, 053-713  -
54
 สำนักงานสอบบัญชีวัฒนา ยืนยง  55/26 ถนนพหลโยธิน ตำบลริมกก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100  จังหวัดเชียงราย  081-992-9994  -
55
 สำนักงานตวงทองการบัญชี  218/10 ถนนพหลโยธิน ตำบลแม่ต๋ำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000  จังหวัดพะเยา  054-413-174  -
56
 บริษัท สำนักงานสอบบัญชีประวิณ จำกัด  81 ถนนราชวิถี ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200  จังหวัดเชียงใหม่  053-222-139  -
57
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่ แทคซ์  371/15 หมู่ที่1 ตำบลท่าศาลา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000  จังหวัดเชียงใหม่  053-117-236-8  -
58
 บริษัท มิ่งพรการบัญชี จำกัด  916/8 ถนนพหลโยธิน ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000  จังหวัดเชียงราย  053-600-895, 053-600  -
59
 สำนักงานบัญชีสุมาลีน์  238 หมู่ 2 ถนนหน้าค่าย ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000  จังหวัดเชียงราย  053-713-522  -
60
 สำนักงานบัญชีสุนิด  54/14 หมู่ที่11 ถนนศรีทรายมูล ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57000  จังหวัดเชียงราย  053-746-717  -
61
 สำนักงานบัญชีพัชรี  179/8 หมู่ที่9 ถนนซอยก้างบอกไฟ ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000  จังหวัดเชียงราย  089-264-9902  -
62
 สำนักงาน ณฐมนต์การบัญชี  498/54 หมู่ที่1 ตำบลริมกก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100  จังหวัดเชียงราย  081-473-5578  -
63
 สำนักงานตรวจสอบบัญชีสหกรณ์พะเยา  626 หมู่ที่11 ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000  จังหวัดพะเยา  054-449-633, 054-41-  -
64
 สำนักงาน แม่จันธุรกิจการบัญชี  289 หมู่ที่8 ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57110  จังหวัดเชียงราย  089-633-2102, 053-66  -
65
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ออดิท แอนด์บียอนด์  463/2 หมู่ที่6 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100  จังหวัดเชียงราย  082-426-4282 ,089-19  -
66
 สำนักงาน ศศิธร การบัญชีภาษีอากรและธุรกิจ  142/76-77 ชั้น16 อาคารB ถนนเสรีไทย แขวงคลองจัน เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240  กรุงเทพมหานคร  089-771-0176 ,02-377  -
67
 สำนักงานรัตนการบัญชีลำพูน  126/1 หมู่ที่2 ตำบลเหมืองง่า อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000  จังหวัดลำพูน  053-531-038  -
68
 สำนักงาน สุริ การบัญชี  264/1 หมู่ที่ 4 ตำบบริมกก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100  จังหวัดเชียงราย  097-157-4807, 084-32  -
69
 บริษัท เจ.เอส.เค การบัญชี จำกัด  291 หมู่ที่ 5 ตำบล สบบง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา 56110  จังหวัดพะเยา  054-445-683  -
70
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด แสงไพบูลย์ เชียงราย  141 หมู่ที่ 25 ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ ตำบลรอบเวียง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000  จังหวัดเชียงราย  053-910-800  -
71
 บริษัท กาญจน์ บัญชีและภาษีอากร จำกัด  555/193 หมู่ที่ 2 ตำบลหนองจ๊อม อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50200  จังหวัดเชียงใหม่  053-224-307  -
72
 สำนักงานนงนุช การบัญชี  595 หมู่ที่ 17 บ้านแท่นดอกไม้ ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมือง 56000  จังหวัดพะเยา  089-755-04-93  -
73
 บริษัท ชัยโชค การบัญชี จำกัด  321/13 หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง 57100  เชียงราย  081-352-48-99  -
74
 บริษัท เอ็นพีเอ็ม การบัญชี จำกัด  128/2 หมู่ที่ 19 ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย 57000  จังหวัดเชียงราย  053-717-045  -

หน่วยจัดการศึกษา

               
Copyright ©2015 School of Accounting
: Chiangrai Rajabhat University
Webmaster : account_Jeerayut@hotmail.co.th