ตรวจสอบสถานะเอกสารฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการบัญชี

ป้อนคำที่ต้องการค้นหา
ลำดับที่
รหัสนักศึกษา
ชื่อ - สกุล
สถานประกอบการ
เลขที่เอกสาร
สถานะเอกสาร
รับเอกสารแก้ไข
ติดต่อรับหนังสือขอความอนุเคราะห์ฝึก
สถานะแบบตอบรับ
1
 601790182  นางสาววิภาวรรณ ผิวแดง  สำนักงาน สุริการบัญชีเชียงราย  001 (ปี4)  กำลังตรวจสอบ  -  8/12/2563  -
2
 601790189  นางสาววิสสุตา เทพจันตา  สำนักงาน สุริการบัญชีเชียงราย  001 (ปี4)  กำลังตรวจสอบ  -  8/12/2563  -
3
 601790241  นางสาวอรยา ศรีพรม  สำนักงาน สุริการบัญชีเชียงราย  001 (ปี4)  กำลังตรวจสอบ  -  8/12/2563  -
4
 601790153  นางสาวมาลินี ภูนิล  สำนักงานบัญชี ที.เอ็น.เอส  002 (ปี4)  กำลังตรวจสอบ  -  8/12/2563  -
5
 601790193  นางสาวศานันทิณี หัตถจักร  สำนักงานบัญชี ที.เอ็น.เอส  002 (ปี4)  กำลังตรวจสอบ  -  8/12/2563  -
6
 601790214  นางสาวสุดารัตน์ ค้ามีด  สำนักงานบัญชี ที.เอ็น.เอส  002 (ปี4)  กำลังตรวจสอบ  -  8/12/2563  -

หน่วยจัดการศึกษา

               
Copyright ©2015 School of Accounting
: Chiangrai Rajabhat University
Webmaster : account_Jeerayut@hotmail.co.th