ระบบสารสนเทศเพื่อบริหารงานวิจัย

 

สำนักวิชาบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

เลขที่ 80 หมู่ที่ 9 ถนนพหลโยธิน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100

โทร. 08-8259-0137 , 053-776-000 ต่อ 1237 โทรสาร 053-776-429

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

เว็บไซต์ : www.accounting.crru.ac.th

ผู้ดูแลระบบ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

แผนที่

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

School of Accounting Chiangrai Rajabhat University


80 Paholyothin Road, Muang District, Chiang Rai 57100

Tel. 08-8259-0137 , 053-776-000 :1237 Fax 053-776-429

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Website : http://accounting.crru.ac.th

webmaster : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

maps