ติดต่อหน่วยงาน


สำนักวิชาบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

เลขที่ 80 หมู่ที่ 9 ถนนพหลโยธิน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100

โทร. 08-8259-0137 , 053-776-000 ต่อ 1921, 1922 อีเมล์ : Accounting_cru@hotmail.com

เว็บไซต์ : www.accounting.crru.ac.th

ผู้ดูแลระบบ : somboonsak.sen@crru.ac.th

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

School of Accounting Chiangrai Rajabhat University

80 Paholyothin Road, Muang District, Chiang Rai 57100

Tel. 08-8259-0137 , 053-776-000 :1921, 1922 E-mail : Accounting_cru@hotmail.com

Website : http://accounting.crru.ac.th

webmaster : somboonsak.sen@crru.ac.th

หน่วยจัดการศึกษา

               
Copyright ©2015 School of Accounting
: Chiangrai Rajabhat University
Webmaster : account_Jeerayut@hotmail.co.th