รูปกิจกรรมฝึกประสบการณ์ฯสำนักวิชาบัญชี ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา ที่ออกฝึกประสบการณ์ ในภาคเรียนที่ 1/2559

บรรยากาศการปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาฝึกงาน 1/2559

บรรยากาศการปฐมนิเทศ นักศึกษาฝึกงาน 2/2559

หน่วยจัดการศึกษา

               
Copyright ©2015 School of Accounting
: Chiangrai Rajabhat University
Webmaster : account_Jeerayut@hotmail.co.th