Homepage

ข่าวสารที่น่าสนใจ

Interesting News

คณะบัญชีจัดกิจกรรมการนำเสนอผลงานวิจัย ระดับปริญญาตรี(เทียบโอน) ของนักศึกษาชั้นปีที่ 2
News

คณะบัญชีจัดกิจกรรมการนำเสนอผลงานวิจัย ระดับปริญญาตรี(เทียบโอน) ของนักศึกษาชั้นปีที่ 2

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2566 รศ.ดร.กัสมา กาซ้อน คณบดีคณะบัญชี เป็นประธานกล่าวเปิด การนำเสนอผลงานวิจัย ระดับปริญญาตรี(เทียบโอน)...
Read More
คณะบัญชีจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การดูแลสุขภาพจิตกับการเรียนและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
News

คณะบัญชีจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การดูแลสุขภาพจิตกับการเรียนและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2566 รศ.ดร.กัสมา กาซ้อน คณบดีคณะบัญชี เป็นประธานกล่าวเปิด การอบรมเชิงปฏิบัติการ การดูแลสุขภาพจิตกับการเรียนและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น...
Read More
คณะบัญชีร่วมพิธีพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
News

คณะบัญชีร่วมพิธีพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2566 รศ.ดร.กัสมา กาซ้อน คณบดีคณะบัญชี มอบหมายให้ อาจารย์นิศารัตน์ ไชยวงศ์ศักดา...
Read More
คณะบัญชี ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมมทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ
News

คณะบัญชี ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมมทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ

เมื่อวันที่ 26 กรกฏาคม 2566 รศ.ดร.กัสมา กาซ้อน คณบดีคณะบัญชี พร้อมอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา...
Read More
คณะบัญชี ร่วมเดินขบวนแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2566
News

คณะบัญชี ร่วมเดินขบวนแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 26 กรกฏาคม 2566 รศ.ดร.กัสมา กาซ้อน คณบดีคณะบัญชี พร้อมอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา...
Read More
คณะบัญชี ร่วมพิธีถวายเทียนพรรษา และจำนำพรรษา ประจำปี 2566
News

คณะบัญชี ร่วมพิธีถวายเทียนพรรษา และจำนำพรรษา ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 24 กรกฏาคม 2566 รศ.ดร.กัสมา กาซ้อน คณบดีคณะบัญชี พร้อมอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ร่วมพิธีถวายเทียนพรรษา และจำนำพรรษา...
Read More
คณะบัญชี ร่วมร่วมพิธีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2566
News

คณะบัญชี ร่วมร่วมพิธีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 21 กรกฏาคม 2566 รศ.ดร.กัสมา กาซ้อน คณบดีคณะบัญชี ร่วมพิธีหล่อเทียนพรรษา ในโครงการเทศกาลประเพณีเข้าพรรษามหาวิทยาลัยราซภัฏเชียงราย ประจำปี...
Read More

วารสาร

Journal

วารสารที่ตีพิมพ์เป็นระยะอย่างสม่ำเสมอและจะต้องผ่านการตรวจคุณภาพบทความโดยผู้รู้ในสาขาวิชานั้นๆ วารสารวิชาการเป็นเวทีสำหรับการแนะนำและนำเสนอผลงานค้นคว้าวิจัยใหม่หรือความเห็นทางวิชาการใหม่ๆ เพื่อรับการตรวจสอบและการวิพากษ์วิจารณ์ในหมู่ผู้รู้ด้วยกัน ปกติเนื้อหาสาระในวารสารจะอยู่ในรูปของบทความเสนอ

ข่าวประชาสัมพันธ์

public relations

public relations

รับสมัครพนักงานบริษัท ชาญ ค้าทองแท่ง จำกัด

บริษัท​ เอเชีย มารีน คอร์ป​(ประเทศไทย)​จำกัด 👉 รับสมัคร :พนักงานฝ่ายประสานงานกับลูกค้า (ภาษาจีน-ภาษาอังกฤษ​)1ตำแหน่ง ♦️ เงินเดือน :20000-25000 หรือคุยตกลงกันตอนสัมภาษณ์งานได้ 🌟เพศ : ไม่จำกัดเพศ 🌟สถานที่ทำงาน : กรุงเทพ สำเพ็ง2 บริษัท...
Read More
public relations

รับสมัครพนักงาน

บริษัท​ เอเชีย มารีน คอร์ป​(ประเทศไทย)​จำกัด 👉 รับสมัคร :พนักงานฝ่ายประสานงานกับลูกค้า (ภาษาจีน-ภาษาอังกฤษ​)1ตำแหน่ง ♦️ เงินเดือน :20000-25000 หรือคุยตกลงกันตอนสัมภาษณ์งานได้ 🌟เพศ : ไม่จำกัดเพศ 🌟สถานที่ทำงาน : กรุงเทพ สำเพ็ง2 บริษัท...
Read More
public relations

ผลสอบประมวลความรู้ด้านการบัญชี ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 1/2566

เมื่อวันที่ 24 กรกฏาคม 2566 รศ.ดร.กัสมา กาซ้อน คณบดีคณะบัญชี พร้อมอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ร่วมพิธีถวายเทียนพรรษา และจำนำพรรษา (ผ้าอาบน้ำฝน) มหาวิทยาลัยราชภัฏ ประจำปี พ.ศ. 2566 เพื่อเป็นการอนุรักษ์และส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณีที่สำคัญทางพระพุทธศาสนา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยิ่งศักดิ์ เพชรนิล...
Read More