คณะบัญชี ร่วมกิจกรรม“วันราชภัฏ” ประจำปี 2567

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 คณะบัญชี นำโดย รศ.ดร.กัสมา กาซ้อน คณบดีคณะบัญชี ฝ่ายบริหาร อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรม“วันราชภัฏ” ประจำปี 2567 และร่วมแสดงความยินกับรางวัลราชภัฏสดุดี ประจำปี พ.ศ. 2567 โดยคณะบัญชีได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น และรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

นักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็น พนักงานราชการ

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็น พนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบบัญชี เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 6 - 14 กุมภาพันธ์ 2567 ในวันและเวลาราชการ ..................................... 📌ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงใหม่ 349 หมู่ 3 ตำบลดอนแก้ว [...]

คณะบัญชี จัดกิจกรรม “กีฬาพื้นบ้านสัมพันธ์ คณะบัญชี”ประจำปีการศึกษา 2567

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2567 รศ.ดร.กัสมา กาซ้อน คณบดีคณะบัญชี เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม “กีฬาพื้นบ้านสัมพันธ์ คณะบัญชี”ประจำปีการศึกษา 2567 มีการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน 11 ชนิดกีฬา เช่นวิ่งกระสอบ วิ่ง 3 ขา วิ่ง 7 ขา ปิดตาตีกล่อง เป็นต้น โดยมีอาจารย์ และนักศึกษาคณะบัญชี ชั้นปีที่ 1 – 3 (ปกติ และเทียบโอน) จำนวน 160 คนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ สนามกีฬาราชภัฏรวมใจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จ.เชียงราย

คณะบัญชี เข้าแนะแนวการศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2567

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2566  รศ.ดร.กัสมา กาซ้อน คณบดีคณะบัญชี พร้อมอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาคณะบัญชี เข้าแนะแนวการศึกษาต่อ ในระดับปริญญาตรี หลักสูตรบัญชีบัณฑิต ปีการศึกษา 2567 ให้กับนักเรียน นักศึกษา โรงเรียนเทิงวิทยาคม โรงเรียนภูซางวิทยาคม และ วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำ

คณะบัญชี เข้าร่วมกิจกรรม “สืบสานป๋าเวณียี่เป็งล้านนา ประจำปี 2566”

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566  รศ.ดร.กัสมา กาซ้อน คณะบดีคณะบัญชี พร้อมอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาคณะบัญชี เข้าร่วมกิจกรรม “สืบสานป๋าเวณียี่เป็งล้านนา ประจำปี 2566” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

คณะบัญชี ร่วมพิธีทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2566 รศ.ดร.กัสมา กาซ้อน คณบดีคณะบัญชี พร้อมคณาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมพิธีทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2566 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เพื่อสืบทอดพุทธประเพณี และสืบต่อพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนสืบไป ณ พุทธสถานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย