News

ข่าวสารทั่วไป

Interesting News

คณะบัญชี ร่วมพิธีทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2566
News

คณะบัญชี ร่วมพิธีทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2566 รศ.ดร.กัสมา กาซ้อน คณบดีคณะบัญชี พร้อมคณาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมพิธีทอดกฐินสามัคคี...
Read More
คณะบัญชี จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างทักษะในการเป็นผู้ประกอบการ
News

คณะบัญชี จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างทักษะในการเป็นผู้ประกอบการ

เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2566 รศ.ดร.กัสมา กาซ้อน คณบดีคณะบัญชี เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างทักษะในการเป็นผู้ประกอบการให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3-4 คณะบัญชี...
Read More
คณะบัญชี ต้อนรับคณะกรรมการตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการหน่วยงานภายใน
News

คณะบัญชี ต้อนรับคณะกรรมการตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการหน่วยงานภายใน

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2566 รศ.ดร.กัสมา กาซ้อน คณบดีคณะบัญชี มอบหมายให้ ผศ.ดร.พัทธมน บุณยราศรัย...
Read More
คณะบัญชี เข้าร่วมวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ครบ 50 ปี
News

คณะบัญชี เข้าร่วมวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ครบ 50 ปี

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2566 รศ.ดร.กัสมา กาซ้อน คณบดีคณะบัญชี พร้อมคณาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมพิธีบวงสรวงไหว้สาเจ้าพ่อแสนหวี...
Read More
คณะบัญชีจัดกิจกรรมการนำเสนอผลงานวิจัย ระดับปริญญาตรี(เทียบโอน) ของนักศึกษาชั้นปีที่ 2
News

คณะบัญชีจัดกิจกรรมการนำเสนอผลงานวิจัย ระดับปริญญาตรี(เทียบโอน) ของนักศึกษาชั้นปีที่ 2

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2566 รศ.ดร.กัสมา กาซ้อน คณบดีคณะบัญชี เป็นประธานกล่าวเปิด การนำเสนอผลงานวิจัย ระดับปริญญาตรี(เทียบโอน)...
Read More
คณะบัญชีจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การดูแลสุขภาพจิตกับการเรียนและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
News

คณะบัญชีจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การดูแลสุขภาพจิตกับการเรียนและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2566 รศ.ดร.กัสมา กาซ้อน คณบดีคณะบัญชี เป็นประธานกล่าวเปิด การอบรมเชิงปฏิบัติการ การดูแลสุขภาพจิตกับการเรียนและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น...
Read More
คณะบัญชีร่วมพิธีพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
News

คณะบัญชีร่วมพิธีพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2566 รศ.ดร.กัสมา กาซ้อน คณบดีคณะบัญชี มอบหมายให้ อาจารย์นิศารัตน์ ไชยวงศ์ศักดา...
Read More
คณะบัญชี ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมมทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ
News

คณะบัญชี ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมมทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ

เมื่อวันที่ 26 กรกฏาคม 2566 รศ.ดร.กัสมา กาซ้อน คณบดีคณะบัญชี พร้อมอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา...
Read More
คณะบัญชี ร่วมเดินขบวนแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2566
News

คณะบัญชี ร่วมเดินขบวนแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 26 กรกฏาคม 2566 รศ.ดร.กัสมา กาซ้อน คณบดีคณะบัญชี พร้อมอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา...
Read More
คณะบัญชี ร่วมพิธีถวายเทียนพรรษา และจำนำพรรษา ประจำปี 2566
News

คณะบัญชี ร่วมพิธีถวายเทียนพรรษา และจำนำพรรษา ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 24 กรกฏาคม 2566 รศ.ดร.กัสมา กาซ้อน คณบดีคณะบัญชี พร้อมอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ร่วมพิธีถวายเทียนพรรษา และจำนำพรรษา...
Read More
คณะบัญชี ร่วมร่วมพิธีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2566
News

คณะบัญชี ร่วมร่วมพิธีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 21 กรกฏาคม 2566 รศ.ดร.กัสมา กาซ้อน คณบดีคณะบัญชี ร่วมพิธีหล่อเทียนพรรษา ในโครงการเทศกาลประเพณีเข้าพรรษามหาวิทยาลัยราซภัฏเชียงราย ประจำปี...
Read More