News

ข่าวสารทั่วไป

Interesting News

คณะบัญชี เข้าร่วมการประกวดตุงล้านนาบูชาพระชินธาตุเจ้าดอยตุง ประจำปี 2567
News

คณะบัญชี เข้าร่วมการประกวดตุงล้านนาบูชาพระชินธาตุเจ้าดอยตุง ประจำปี 2567

Read More
คณะบัญชี จัดการอบรมนักบัญชียุคดิจิทัลและประเด็นภาษีดิจิทัล และรายการย่อในงบการเงินที่ปรับปรุงใหม่ใช้รอบปี 2567
News

คณะบัญชี จัดการอบรมนักบัญชียุคดิจิทัลและประเด็นภาษีดิจิทัล และรายการย่อในงบการเงินที่ปรับปรุงใหม่ใช้รอบปี 2567

Read More
คณะบัญชี ร่วมประชุมหารือและวางแผนการพัฒนาชุมชมอย่างยั่งยืนในตำบลทุ่งก่อ
News

คณะบัญชี ร่วมประชุมหารือและวางแผนการพัฒนาชุมชมอย่างยั่งยืนในตำบลทุ่งก่อ

Read More
คณะบัญชี ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงาน หนึ่งตำบล หนึ่งมหาวิทยาลับ (U2T)
News

คณะบัญชี ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงาน หนึ่งตำบล หนึ่งมหาวิทยาลับ (U2T)

Read More
คณะบัญชี จัดอบรมการเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบัญชี
News

คณะบัญชี จัดอบรมการเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบัญชี

Read More
คณะบัญชี จัดอบรมการเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบัญชี
News

คณะบัญชี จัดอบรมการเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบัญชี

Read More
คณะบัญชี จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการบัญชี
News

คณะบัญชี จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการบัญชี

Read More
คณะบัญชี จัดกิจกรรมนำเสนอผลงานการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ของนักศึกษาคณะบัญชี
News

คณะบัญชี จัดกิจกรรมนำเสนอผลงานการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ของนักศึกษาคณะบัญชี

Read More
คณะบัญชี ร่วมกิจกรรม“วันราชภัฏ” ประจำปี 2567
News

คณะบัญชี ร่วมกิจกรรม“วันราชภัฏ” ประจำปี 2567

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 คณะบัญชี นำโดย รศ.ดร.กัสมา กาซ้อน คณบดีคณะบัญชี ฝ่ายบริหาร...
Read More
คณะบัญชี ร่วมพิธีเปิดการแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรม
News

คณะบัญชี ร่วมพิธีเปิดการแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรม

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จัดการแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรม “Innovation for Sustainable Local...
Read More
คณะบัญชี จัดกิจกรรม “กีฬาพื้นบ้านสัมพันธ์ คณะบัญชี”ประจำปีการศึกษา 2567
News

คณะบัญชี จัดกิจกรรม “กีฬาพื้นบ้านสัมพันธ์ คณะบัญชี”ประจำปีการศึกษา 2567

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2567 รศ.ดร.กัสมา กาซ้อน คณบดีคณะบัญชี เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม “กีฬาพื้นบ้านสัมพันธ์ คณะบัญชี”ประจำปีการศึกษา...
Read More
คณะบัญชี เข้าแนะแนวการศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2567
News

คณะบัญชี เข้าแนะแนวการศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2567

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2566  รศ.ดร.กัสมา กาซ้อน คณบดีคณะบัญชี พร้อมอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาคณะบัญชี...
Read More
1 2