Homepage

ข่าวสารที่น่าสนใจ

Interesting News

คณะบัญชี จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการบัญชี
News

คณะบัญชี จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศหลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการบัญชี

Read More
คณะบัญชี จัดกิจกรรมนำเสนอผลงานการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ของนักศึกษาคณะบัญชี
News

คณะบัญชี จัดกิจกรรมนำเสนอผลงานการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ของนักศึกษาคณะบัญชี

Read More
คณะบัญชี ร่วมกิจกรรม“วันราชภัฏ” ประจำปี 2567
News

คณะบัญชี ร่วมกิจกรรม“วันราชภัฏ” ประจำปี 2567

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 คณะบัญชี นำโดย รศ.ดร.กัสมา กาซ้อน คณบดีคณะบัญชี ฝ่ายบริหาร...
Read More
คณะบัญชี ร่วมพิธีเปิดการแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรม
News

คณะบัญชี ร่วมพิธีเปิดการแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรม

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จัดการแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรม “Innovation for Sustainable Local...
Read More
คณะบัญชี จัดกิจกรรม “กีฬาพื้นบ้านสัมพันธ์ คณะบัญชี”ประจำปีการศึกษา 2567
News

คณะบัญชี จัดกิจกรรม “กีฬาพื้นบ้านสัมพันธ์ คณะบัญชี”ประจำปีการศึกษา 2567

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2567 รศ.ดร.กัสมา กาซ้อน คณบดีคณะบัญชี เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม “กีฬาพื้นบ้านสัมพันธ์ คณะบัญชี”ประจำปีการศึกษา...
Read More
คณะบัญชี เข้าแนะแนวการศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2567
News

คณะบัญชี เข้าแนะแนวการศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2567

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2566  รศ.ดร.กัสมา กาซ้อน คณบดีคณะบัญชี พร้อมอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาคณะบัญชี...
Read More
คณะบัญชี เข้าร่วมกิจกรรม “สืบสานป๋าเวณียี่เป็งล้านนา ประจำปี 2566”
News

คณะบัญชี เข้าร่วมกิจกรรม “สืบสานป๋าเวณียี่เป็งล้านนา ประจำปี 2566”

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566  รศ.ดร.กัสมา กาซ้อน คณะบดีคณะบัญชี พร้อมอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาคณะบัญชี...
Read More
คณะบัญชี ร่วมพิธีทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2566
News

คณะบัญชี ร่วมพิธีทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2566 รศ.ดร.กัสมา กาซ้อน คณบดีคณะบัญชี พร้อมคณาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมพิธีทอดกฐินสามัคคี...
Read More
1 2 3 4

วารสาร

Journal

วารสารที่ตีพิมพ์เป็นระยะอย่างสม่ำเสมอและจะต้องผ่านการตรวจคุณภาพบทความโดยผู้รู้ในสาขาวิชานั้นๆ วารสารวิชาการเป็นเวทีสำหรับการแนะนำและนำเสนอผลงานค้นคว้าวิจัยใหม่หรือความเห็นทางวิชาการใหม่ๆ เพื่อรับการตรวจสอบและการวิพากษ์วิจารณ์ในหมู่ผู้รู้ด้วยกัน ปกติเนื้อหาสาระในวารสารจะอยู่ในรูปของบทความเสนอ

ข่าวประชาสัมพันธ์

public relations

public relations

รับสมัครพนักงานบริษัท ชาญ ค้าทองแท่ง จำกัด

บริษัท​ เอเชีย มารีน คอร์ป​(ประเทศไทย)​จำกัด 👉 รับสมัคร :พนักงานฝ่ายประสานงานกับลูกค้า (ภาษาจีน-ภาษาอังกฤษ​)1ตำแหน่ง ♦️ เงินเดือน :20000-25000 หรือคุยตกลงกันตอนสัมภาษณ์งานได้ 🌟เพศ : ไม่จำกัดเพศ 🌟สถานที่ทำงาน : กรุงเทพ สำเพ็ง2 บริษัท...
Read More
public relations

รับสมัครพนักงาน

บริษัท​ เอเชีย มารีน คอร์ป​(ประเทศไทย)​จำกัด 👉 รับสมัคร :พนักงานฝ่ายประสานงานกับลูกค้า (ภาษาจีน-ภาษาอังกฤษ​)1ตำแหน่ง ♦️ เงินเดือน :20000-25000 หรือคุยตกลงกันตอนสัมภาษณ์งานได้ 🌟เพศ : ไม่จำกัดเพศ 🌟สถานที่ทำงาน : กรุงเทพ สำเพ็ง2 บริษัท...
Read More
1 2