Homepage

ข่าวสารที่น่าสนใจ

Interesting News

คณะบัญชี ร่วมเดินขบวนแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2566
News

คณะบัญชี ร่วมเดินขบวนแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 26 กรกฏาคม 2566 รศ.ดร.กัสมา กาซ้อน คณบดีคณะบัญชี พร้อมอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา...
Read More
คณะบัญชี ร่วมพิธีถวายเทียนพรรษา และจำนำพรรษา ประจำปี 2566
News

คณะบัญชี ร่วมพิธีถวายเทียนพรรษา และจำนำพรรษา ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 24 กรกฏาคม 2566 รศ.ดร.กัสมา กาซ้อน คณบดีคณะบัญชี พร้อมอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ร่วมพิธีถวายเทียนพรรษา และจำนำพรรษา...
Read More
คณะบัญชี ร่วมร่วมพิธีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2566
News

คณะบัญชี ร่วมร่วมพิธีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 21 กรกฏาคม 2566 รศ.ดร.กัสมา กาซ้อน คณบดีคณะบัญชี ร่วมพิธีหล่อเทียนพรรษา ในโครงการเทศกาลประเพณีเข้าพรรษามหาวิทยาลัยราซภัฏเชียงราย ประจำปี...
Read More
1 2

วารสาร

Journal

วารสารที่ตีพิมพ์เป็นระยะอย่างสม่ำเสมอและจะต้องผ่านการตรวจคุณภาพบทความโดยผู้รู้ในสาขาวิชานั้นๆ วารสารวิชาการเป็นเวทีสำหรับการแนะนำและนำเสนอผลงานค้นคว้าวิจัยใหม่หรือความเห็นทางวิชาการใหม่ๆ เพื่อรับการตรวจสอบและการวิพากษ์วิจารณ์ในหมู่ผู้รู้ด้วยกัน ปกติเนื้อหาสาระในวารสารจะอยู่ในรูปของบทความเสนอ