คณะบัญชี ร่วมร่วมพิธีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 21 กรกฏาคม 2566 รศ.ดร.กัสมา กาซ้อน คณบดีคณะบัญชี ร่วมพิธีหล่อเทียนพรรษา ในโครงการเทศกาลประเพณีเข้าพรรษามหาวิทยาลัยราซภัฏเชียงราย ประจำปี พ.ศ. 2566 เพื่อเป็นการอนุรักษ์และส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณีที่สำคัญทางพระพุทธศาสนา โดยมี ผศ.ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เป็นประธานในพิธี ณ ลานอนุสาวรีย์อาจารย์ ดร.บัณฑิต วงษ์แก้ว อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย